Urix

Bli med ut i verden. Hør historiene og få forklaringene fra Norges største utenriksredaksjon.

04.09.2021 Urix på lørdag

04.09.2021 56 min

Velkommen til denne spesialutgaven av Urix på lørdag - den er spesiell fordi vi om noen dager kan få et maktskifte. Vil alt være det samme - sånn utenrikspolitisk - etter valget? Eller vil det komme noen endringer? Følg med - så får du kanskje noen svar.