Urix

Bli med ut i verden. Hør historiene og få forklaringene fra Norges største utenriksredaksjon.

Det afrikanske klima-dilemmaet

09.09.2023 56 min

Afrikanske land ønsker seg vekst, men kan de få til det - samtidig som de tar klimahensyn?