Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Alkohol

10.04.2023 1 t 10 min

Hvorfor ruser vi oss? Og hvordan kan man få tilbake kontrollen hvis man drikker for mye? Psykolog og professor Fanny Duckert og Thomas er ikke helt enige.