Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Yoga

24.04.2023 59 min

Hvordan flyttet yoga seg fra Indias skoger til SATS? Har yoga som all annen trening blitt noe eliten flotter seg med, eller har det noe for seg? Med yogalærer Gry Zakariassen og lektor ved Universitetet i Stavanger, Jørg Arne Jørgensen.