Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Ernst Jünger og radikal tysk nasjonalisme

20.03.2023 1 t 7 min

Han elsket krig, var for snobbete for nazismen, hatet demokrati og eksperimenterte LSD. Hvem var Ernst Jünger og hvorfor er han fremdeles interessant i dag? Med forfatter, statsviter, kommentator og nestleder i Nobelkomiteen Asle Toje.