Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Arbeiderpartiets fall

28.08.2023 53 min

Har Arbeiderpartiet blitt en haug med elitister som har mistet kontakt med grasrota, er det norske folk for dumme til å skjønne hva som er god politikk, eller er det bare et naturlig resultat av sunn politisk konkurranse? Med frustrert AP-velger Harald Eia og politisk kommentator Tone Sofie Aglen.