Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Norge på 70-tallet

30.10.2023 1 t 2 min

Tiåret for radikal endring og gjennombruddet for de tre store: hardrock, oljeinntekter og jogging. Med forfatter og folkeminnegransker Thor Gotaas.