Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Urix spesial

04.09.2023 1 t 11 min

Hvor god er egentlig norsk utenriksjournalistikk? Og kan vi stole på det som rapporteres fra konflikt -og katastrofeområder? Med journalist og forfatter Ole Øyvind Sand-Holth og journalist og utenrikskorrespondent Sidsel Wold.