Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Kryptovaluta

25.09.2023 58 min

Thomas Seltzer er tilbake! Krypto, NFT og Bitcoins skulle revolusjonere både finanssystemet og verden, men hvordan har det egentlig gått? Med investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss og forsker hos forskningsinstituttet Vestlandsforsking, Svein Ølnes.