Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Palestina

16.10.2023 54 min

Har verden sviktet Palestina? Del 2 i miniserien om Midtøstens bråkebelte. Med Odd Karsten Tveit, forfatter og tidligere utenrikskorrespondent i NRK.