Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Paradokset USA

02.10.2023 1 t 7 min

USAs mange problemer skyldes noe vi er glad i Norge: nemlig kompromisser. Med Hilde Restad, forfatter og førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Oslo Nye Høyskole.