Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Ambulansearbeider Sander tilbake i Ukraina

09.10.2023 49 min

Sander Sørsveen har vært seks ganger i Ukraina som frivillig, den siste gangen ble han nesten drept i et Russisk angrep.