Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Parasitt spessial

26.02.2024 55 min

En vanlig katteparasitt kobles til blant annet risikoadferd, schizofreni og selvmord. Hvordan påvirker parasitter hjernene våre? Med biolog, professor og forsker Øyvind Øverli.