Tett på

Ikke alle samer bor på vidda med massevis av rein. Denne podkasten er din døråpner til Sápmi – som trolig er mye mer sammensatt enn du visste. Programleder er Svein Lian, og redaktør er Jan Roger Østby.

Kvinner, menn og rein

22.03.2019 · 24 min

Likestilling har aldri eksistert i reindriftssamfunnet. Det vet alle som daglig lever i reindrifta, skrev en mann i en debatt på Facebook. Stemmer det? Og hvordan kan flere kvinner få innpass i næringen?