Studio 2

Hvordan oversette jamaicansk gateslæng?

Seriebeskrivelse

Studio 2 er et totimers aktualitetsmagasin. Vi tar pulsen på hva som rører seg innenfor politikk, kultur og samfunn.

Episodebeskrivelse

12 oversettere måtte til for å hanskes med slæng-språket i Marlon James roman. Gro Dahle og Torgrim Eggen er to av dem og er uenige om hvordan man oversetter rasisme.

Tilgjengelig i:
Verden