Studio 2

Ukens nyhetspanel

Seriebeskrivelse

Studio 2 er et totimers aktualitetsmagasin. Vi tar pulsen på hva som rører seg innenfor politikk, kultur og samfunn.

Episodebeskrivelse

Nyheter om ekorn og restaurerings-katastrofer i Spania. Med Peder Haugfos, Ella Aase Anker og Einar Lie Slangsvold.

Tilgjengelig i:
Verden