Studio 2

Villa Grande - huset med krigshistorien i veggene

Seriebeskrivelse

Studio 2 er et totimers aktualitetsmagasin. Vi tar pulsen på hva som rører seg innenfor politikk, kultur og samfunn.

Episodebeskrivelse

Villa Grande er mest kjent som Vidkun Quislings bolig under krigen og nå lokalene til Holocaust-senteret. Herskapshusets historie fortelles i ny utstilling.

Tilgjengelig i:
Verden