Sommer og vinter i P2

Overraskende, interessant og berørende radio. Utvalgte gjester forteller om det som ligger dem nærmest på hjertet.

Forfatter og forsker Anne Bitsch forteller om viktige vennskap da familien sviktet

28.06.2018 · 33 min

Feminist, forfatter og forsker Anne Bitsch opplevde omsorgssvikt og overgrep i oppveksten i Danmark, og moren som en gang var hennes beste venn sviktet totalt. Dermed ble de andre vennene desto viktigere, både de som var der den gang og sto på Annes side og de som har kommet til siden. Dette er en time i vennskapets tegn.