Sommer i P2

Utvalgte gjester forteller personlige historier og spiller musikken de mener hører med.

Musiker Elias Akselsen

21.12.2022 56 min

Han kunne blitt vår største operasanger. Drømmen brast fordi skolen brant vitnemålet hans. - Vi taterbarna ble ikke sett på som folk.