Sommer i P2

Utvalgte gjester forteller personlige historier og spiller musikken de mener hører med.

Bjøro Håland

29.07.2023 31 min

Alt startet med drømmen om Amerika. Norges største køntriartist fyller 80.