Røverradion i NRK P2

Bli med inn i den kriminelle verden. Hvorfor ender man opp i fengsel? Hvordan er livet bak murene? Og hva er rett straff? Laga av og med innsatte.

Dømt til døden

21.11.2020 27 min

Historisk sett er fengselsstraff en ny og moderne måte å straffe på, men er den egentlig den mest effektive? Gutta i Oslo fengsel lurer på om vi bør gjeninnføre dødsstraff i Norge, og tar diskusjonen med filosof, Ole Martin Moen, og rettshistoriker, Jørn Øyrehagen Sunde.