Røverradion i NRK P2

Bli med inn i den kriminelle verden. Hvorfor ender man opp i fengsel? Hvordan er livet bak murene? Og hva er rett straff? Laga av og med innsatte.

Straffen i straffen

09.10.2022 30 min

I fengsel kan man bli satt på isolasjon, å bli utelukket fra å delta i fellesskapet, også kjent som Paragraf 37 i straffegjennomføringsloven. Hvorfor er det nødvendig med ekstra straff til de som allerede er i fengsel? Er isolasjon for mye brukt? Hva er det som gjør at man havner på isolasjon, og finnes det andre og bedre løsninger?