Popkorn og politikk

Demokratiet er skjørt. Dramaet er ikke over. Journalist Shaun Henrik Matheson med gjester tar for seg populistiske strømninger og store og aktuelle utenrikspolitiske dramaer i verden – og i TV-serier.
  • Video

Den siste sovjetstat - med Ane Tusvik Bonde og Roger Sevrin Bruland

19.11.2021 · 58 min

For 35 år siden var katastrofen i Tsjernobyl ekte og frykten for Øst-Europas undergang velbegrunnet. I 2021 har Hviterussland fyrt oppunder frykten for masseinnvandring i Polen og EU. Mennesker fra Midtøsten omtales plutselig som «våpen» i en hybridkrig. Ane Tusvik Bonde fra Human Rights House Foundation forteller om Lukasjenkos enevelde i Putins skygge, og Roger Sevrin Bruland forteller hva som lå bak rapportene hans fra grensen mellom demokrati og diktatur. Og hva er postkort-ekstremisme?