Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

26.02.2018 Politisk kvarter

26.02.2018 14 min

Fire av ti leger har ekstrajobb ved siden av sykehuset. Mange av dem jobber ekstra på private klinikker, der de gjør det samme som på sykehusene, En uting, mener Kjersti Toppe i Senterpartiet. Mens helseminister Bent Høie mener legene heller fortjener en klapp på skulderen for å jobbe ekstra. Og stortingspresident Olemic Thomessen kjemper for jobben sin etter milliardoverskridelser på stortings-bygg. Magnus Takvam kommenterer. Programleder Lilla Sølhusvik