Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Strøm, aftenbønn og nasjonalisme

03.06.2022 15 min

«Frels oss fra markedstankegangen», het det i en industriarbeiders aftenbønn på LO-kongressen denne uka. Budskapet var rettet til Stortinget, som nå diskuterer hvordan høye strømpriser skal bli lavere framover. Energilovens «far» er langt på vei enig. «Det er lov å tenke mer nasjonalistisk nå», sier Eivind Reiten i dag.