Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Soga om Søgne

20.06.2022 · 15 min

Det er raseri på Sørlandet etter at regjeringa bestemte å gjennomføre folkerøysting om å oppløyse Kristiansand. No blir Sp-leiar Vedum skulda for å køyre over lokaldemokratiet. Kvifor meiner han at beslutninga er riktig - og at den er verdt all støyen? Og er det nokon sjans for at regjeringa vil snu?