Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Innspurt i budsjettforhandlingane

28.11.2022 15 min

Forhandlingane mellom SV og regjeringspartia er i sluttfasen. Eit av dei vanskelegaste punkta å bli samde om er bistand. SV vil auke bistanden til 1 prosent av BNI. Dei møter Frp som meiner det held å bruke 0,55 prosent.