Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Hvem skal diktere lønnstilleggene? Akademikerne, YS og Unio utfordrer LO.

07.06.2022 · 15 min

LO utfordres av De tre andre hovedsammenslutningene YS, Akademikerne og Unio. Til sammen har de nå like mange arbeidstakere i ryggen som LO og krever mer makt. Og de krever at industrien med sitt frontfag ikke lenger skal være grensa for lønnstillegget til andre grupper.