Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Trøblete skulepolitikk for næringslivet?

19.05.2022 · 15 min

Høgre meiner regjeringa sin skulepolitikk råkar næringslivet og gjer det vanskelegare å få unge i jobb. Mens kunnskapsministeren meiner ho har stoppa det store privatiseringsprosjektet. Og i dag kan dei minste bøndene sørge for at jordbruksavtalen havarerer etter målgang.