Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Krev straumstøtte for å hindre bedriftsdød

09.01.2023 15 min

Norsk Industri krev straumstøtte på 30-40 milliardar kroner for å redde norske bedrifter. Dei må heller godta fastprisavtalene, svarar regjeringa som også får kritikk frå ein av sine eigne som krev at regjeringa sluttar å sette ned utval og heller byrjar å handle for å få ned straumprisen.