Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Politisk valgkvarter - En smittebølge i valgkampen

27.08.2021 19 min

En fjerde smittebølge er over oss, og byrådene i Oslo og Bergen etterlyser nasjonalt lederskap. Og: I neste uke avgjør regjeringen om barn fra 12-15 skal vaksineres. Etikk-professor mener friske norske barn bør stille bak fattige land i vaksinekøen.