Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Hvor går Oslo AP?

20.01.2023 15 min

Økt skatt og økte avgifter. Kritikkverdige forhold i eldreomsorgen, massive kostnadsoverskridelser og et boligmarked som stenger mange ute. Vil Oslos innbyggere ha fire nye år med Raymond Johansen? Og hvordan vil han selv forklare krisa som Arbeiderpartiet står i.