Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Ny kamp om vernede vassdrag

07.02.2023 15 min

Arbeiderpartiets energiutvalg åpner for kraftutbygging i vernede vassdrag, men AUF protesterer og tar dissens. Og mens Fellesforbundets vil ha makspris, sier statsministeren nei og advarer om kraftkollaps. Kan strømdebatten i Arbeiderpartiet gi politiske lynnedslag på landsmøtet?