Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Bør alle få sin eigen konto i Noregs Bank? Og er sanksjonane mot Russland for slappe?

02.05.2022 · 15 min

Venstre meiner dei norske sanksjonane mot Russland er for slappe, vil forby russiske fiskarar å legge til kai i Noreg. Og Sv vil gje kvar og ein av oss vår eigen konto i Noregs Bank, for å lett kunne dele ut pengar i krisetid.