Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Rektorene bekymret over økt fravær i skolen

08.09.2023 15 min

Fire av ti skoleledere i ungdomsskolen er i stor eller svært stor grad bekymret for fraværssituasjonen på egen skole, viser en ny studie Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har laget for Utdanningsdirektoratet. Skolelederne mener terskelen for å holde elever hjemme er blitt for lav. Hva tenker regjeringen om det? Og hva vil Høyre gjøre?