Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Ikkje send meir pengar

15.03.2023 15 min

Politimeisteren i Vest Poltidistrikt ber ikkje om meir pengar, sjølv om han hadde trengt 60 mill. for halde aktiviteten oppe. Han ber om noko mykje vanskelegare. Nemleg politikarar som sluttar å detaljstyre, og godtek at noko må prioriterast ned. Gjestar: Politimeister Kaare Songstad, Emilie Enger Mehl (Sp), Andreas Sjalg Unneland (SV) og Sveinung Stensland (H).