Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Regjeringen varsler milliarder i priskompensasjon

03.02.2023 15 min

Regjeringen vil legge inn en ny prisvekst i Statsbudsjettet før revidert budsjett i mai. Dette er svært uvanlig. Blir prisveksten mye høyere enn de 2,8 prosentene prisvekst som ligger i det vedtatte budsjettet, betyr det at en god del milliarder blir fordelt bredt til sykehus, politi og nær alle andre som får penger fra Statsbudsjettet.