Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Har Høgsterett innført rusreforma?

13.04.2022 15 min

Høgsterett endrar rettspraksis når tungt rusavhengige personar slepp straff for å ha blitt teke med små mengder narkotika. Har domstolen innført reforma som politikarane ikkje klarte å bli samde om?