Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Har budsjettoptimisme gitt fødekutt?

25.01.2023 15 min

Sykehusene har fått beskjed om å kutte for å få balanse i budsjettene. Budsjetter hvor regjeringen har lagt inn mye lavere prisvekst enn det SSB og Norges Bank spådde, og mye lavere enn prisene nå faktisk ser ut til å bli. Burde regjeringen sagt tydeligere fra om hva som ble konsekvensen hvis prisanslaget i budsjettet deres var for optimistisk?