Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Var det EU si skuld at Vedum ikkje kunne opne pengesekken meir?

21.12.2021 · 15 min

Finansminsiter Vedum skulda på EU når han ikkje ville gje meir i lønskompensasjon. Men det viste seg å ikkje stemme heilt. Og korleis kan regjeringa love at ingen skal fryse i vinter når straumprisen blir på over 6 kroner kilowattimen i dag? Han møter Erna Solberg til debatt.