Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Høyre vil utvide ungdomsskolen

17.01.2023 15 min

Flere naturfagstimer, en ny nasjonal prøve i engelsk og prosjekteksamen på tiende trinn. Høyre vil ha en reform av ungdomsskolen og foreslår å begrense barnetrinnet til seks år og utvide ungdomstrinnet til fire.