Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Vestlandsopprør mot regjeringen

03.03.2023 15 min

Et opprør mot den «mest fiendtlige regjeringa i manns minne» er under oppseiling på Vestlandet. I hvert fall blant næringslivsfolk som mener Oslo-byråkrater pålegger dem ulevelige skatter og kutt. Høyre støtter opprøret, men hva vil de selv gjøre? Og kan en nestlederkandidat fra Rogaland demme opp for opprøret mot Arbeiderpartiet og regjeringen?