Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Kjøttkaker som klimatiltak

10.05.2021 · 15 min

Ein måndag i månaden skal bebuarar på sjukeheimane i Oslo få kjøttkaker med 25% bønner eller linser. FrP kallar det grøn sosialisme, MDG forsvarar det som eit steg i rett retning. Og trengs politikk for å nå 1,5 graders-målet? Mindre enn vi skulle tru, svarar energi-analytikar. Gjester: Lan Marie Berg (MDG), Ketil Solvik-Olsen (FrP) og Jarand Rystad frå Rystad Energy. Programleiar: Ingunn Solheim