Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Hva skal vi leve av i nord?

14.03.2023 14 min

Folketallet faller med 2000 innbyggere i Nord Norge hvert år. Flere partier i Sametinget mener det skyldes få jobber og fremtidsutsikter, og vil åpne opp for ny industri. Men reineierne og deres partifeller vil ikke ha utbygging av vindparker og kraftledninger der reinen beiter. De frykter det kan ødelegge for reindriften og den samiske kultur.