Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Kan finansministeren regne?

03.05.2022 · 15 min

Hun kaller ham kalkulator-Trygve. Samtidig beskylder Sylvi Listhaug finansministeren for å legge feil tall inn i regnestykkene. Men skal vi tro at Frp-lederen vet mer om hva vanlige folk sitter igjen med når regninger til strøm, mat, bensin og renter er betalt? Det handler om folk flest, regnestykker og redelighet.