Siste episoder

Kina og USA i nord – dreiningen mot Østen og den nye silkeveien

06.03.2020 · 55 min

På overflaten er det lett å se at Kina gjennomgår en vanvittig modernisering. Bak den innovative og høyteknologiske fasaden kan det likevel synes som om landets geopolitiske strategi ennå er dypt forankret i landets turbulente historie, både geografisk, kulturelt og sikkerhetspolitisk. Det er imidlertid grunn til å spørre seg hvorvidt den mediestyrte offentligheten også her – som i så mange saker – står i fare for å sementere et forenklet og ofte ensidig negativt syn på Kina og Kinas geopolitiske motiver. Hva er det vi ikke forstår med Kinas globale ambisjoner? Står det hellige demokratiet og kampen for menneskerettigheter for ofte i veien for en nødvendig samtale om pragmatisk politikk, for å sikre våre ressurser og landets suverenitet også i framtiden? Også USA, vår sikkerhetsgarantist, dreier nå oppmerksomheten østover. Hva har det å si for maktbalansen, og hva med Norges og Nordens interesser i nord? Er forholdet mellom USA og Kina kommet dit hen at de nordiske landene i framtiden er bedre tjent med – sikkerhetspolitisk – å se til Kina heller enn til USA? Næringslivet ser nå til den nye silkeveien, dette vanvittige prosjektet som knytter Europa og Kina tettere sammen, inkludert en handelsrute fra Beijing til Arktis, rett inn i Norges ressurs-bank Barentshavet. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette Norge? Står vi i fare for å tape den økonomiske kampen om ressursene i nordområdene? I panelet: Øystein Tunsjø, professor og forsker ved Institutt for forsvarsstudier Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved NUPI og postdoktor ved UiB Ordstyrer: Harald Birkevold, journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad

Mer informasjon

Tilgjengelig fra:
6. mars 2020 kl. 14:00
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Lengde:
55 min