Ođaspodda

Oatnelanbottas čilget dan mii dál beaggá Sámis.

Ádde go stuorraservvodat sápmelačča dálkkádatáššiin

14.12.2021 · 25 min

Máilmmi eanemus dovddus birasaktivista ja eará nuorat moitet máilmminjunnošiid dálkkádatáššiin. Njunuš sámi birasáššedovdi ii loga nuoraid alu oaidnit dan ollislaš gova dákkár áššiin: