Nyhetsmorgen

Møt dagen oppdatert med Nyhetsmorgen! Silje Sande, Ugo Fermariello, Ida Kjøstelsen og Birger Kolsrud Jåsund er programledere for Nyhetsmorgen hver ukedag fra kl 0630 til 0900. Her utdypes de viktigste nyhetssakene med reportasjer og gjester i studio. Du får også Dagsnytt 0730, Politisk kvarter og Kulturnytt i Nyhetsmorgen.

20.08.2021 Nyhetsmorgen

20.08.2021 1 t 29 min

Klimasaken engasjerer mange. Klimaaktivister planlegger storaksjon. Samstundes har PST åtvara mot potensiell radikalisering hos klima-aktivistar. Gruppa som aksjonerte i går, seier at dei vil avvisa folk med radikale haldningar. Evakuerte fra Afghanistan skal etter planen lande i Norge i dag. Utenriksministeren er i studio hos oss. Ein del av oss blir liggande på sofaen dagen etter koronavaksinering.. Korfor reagerer vi ulikt på de same vaksinene? Det skal forskarar finna ut av. Nyhetsmorgen med Silje Sande og Silje Kathrine Bjarkøy.