Nyhetsmorgen

Møt dagen oppdatert med Nyhetsmorgen! Silje Sande, Ugo Fermariello, Ida Kjøstelsen og Birger Kolsrud Jåsund er programledere for Nyhetsmorgen hver ukedag fra kl 0630 til 0900. Her utdypes de viktigste nyhetssakene med reportasjer og gjester i studio. Du får også Dagsnytt 0730, Politisk kvarter og Kulturnytt i Nyhetsmorgen.

08.11.2022 Nyhetsmorgen

08.11.2022 1 t 29 min

Italia vil at Norge tar imot flyktninger som norskregistrerte skip har reddet i Middelhavet. I rettssaken etter drapet på Birgitte Tengs vil forsvarerne trekke DNA-beviset i tvil. En ny undersøkelse om PPT-tjenesten viser at for få ansatte følger opp elever som strever. I dag holdes det valg i USA. Vår korrespondent er i Arizona, en av statene som vil avgjør dette, og kanskje det neste, valget.