Nyhetsmorgen

Møt dagen oppdatert med Nyhetsmorgen! Silje Sande, Ugo Fermariello, Gry Veiby og Birger Kolsrud Jåsund er programledere for Nyhetsmorgen hver ukedag fra kl 0630 til 0900. Her utdypes de viktigste nyhetssakene med reportasjer og gjester i studio. Du får også Dagsnytt 0730, Politisk kvarter og Kulturnytt i Nyhetsmorgen.

19.11.2021 Nyhetsmorgen

19.11.2021 · 1 t 30 min

Nå skal både politiet, riksrevisjonen og et eget utvalg granske praksisen med pendlerboliger for stortingsrepresentanter - og fremover blir det endring når det gjelder kontroll av politikerne og en del av godene de får ** Norske forbrukere kommer dårlig ut i en undersøkelse om bærekraft - nordmenn er mindre villige til å endre vanene sine enn forbrukere i de fleste andre land. ** Miljøpartiet de Grønne tar selvkritikk etter stortingsvalget i høst, de mener fremtoningen burde vært annerledes